Przejdź do treści

Akademickie Biuro Karier

Misją Akademickiego Biura Karier UP jest przygotowanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego do skutecznego poszukiwania pracy.

Naszą misję realizujemy m. in. poprzez:

  • prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego)
  • organizację warsztatów, szkoleń dotyczących umiejętności potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy
  • dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji
  • zbieranie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych

Więcej informacji na stronie:

https://www.abk.up.krakow.pl/

Archiwa