Przejdź do treści

NOWOŚCI

Wykaz  najnowszej  literatury

 

 • W kręgu  pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej/red. naukowa Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska
 • Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej/ Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra, Jan Szuma
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych(komentarz)/ red. Sędzia SN Beata Gudowska, sędzia  SN Jolanta Strusińska- Żukowska
 • Ustawa o działalności Pożytku publicznego i o wolontariacie(komentarz)/ Jolanta Blicharz
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(komentarz)/Katarzyna Tryniszewska
 • Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie/Sabina Pawlas-Czyż
 • Psychologia domowa/ Maria Braun-Gałkowska
 • Przemoc w rodzinie/red. Naukowa Łukasz Wrkus, Paweł  Kozłowski
 • Zinstrumentalizowane rodzicielstwo/Mariola Racław
 • Ekonomia społeczna/red. Eugeniusz Brzuska, Iwona Kukulak- Dolata, Mariusz Nyk
 • Etyczne i społeczne wymiary pracy/red. nauk. Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Wychowanie i praca/ red. Naukowa Zbigniew Marek, Janusz Mółka, Miłosz Mółka
 • Bezrobocie zachowania zdrowotne uwarunkowania/Janusz Kirejko, Magdalena Boczkowska
 • Diagnoza interdyscyplinarna/ red. Naukowa Joanny Skibinskiej
 • Pomoc kobietom z nizin społecznych/ Barbara Nowak
 • Problemy readaptacji skazanych/Magdalena Lubinska-Bogacka
 • Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności T.1,T.2,T.3…
 • Kompetencj interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela/ red. Naukowa Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak
 • Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Nr 1-10….
 • Labor et Education Nr 1-4….
 • Homo Et Societas Wokół Pracy Socjalnej Nr 1-2…

 

 

Archiwa