Przejdź do treści

Seria Wydawnicza: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

Seria Wydawnicza: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego działająca przy Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, powstała w październiku 2013 roku.  Celem Serii jest rozpowszechnianie zagadnień z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Redaktor Serii: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP

Rada Naukowa:

Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Anna Žilová, Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz, Leszek Graniszewski, Piotr Kosiak, Joanna M. Łukasik, Mirosław Grewiński, Marek Klimek, Jerzy Krzyszkowski, Józef Młyński

Sekretarz Serii: dr Ewelina Zdebska

Adres redakcji:

Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

+48 12 662 79 50

biss.iss.up@gmail.com

Wskazówki edytorskie dla Autorów (otwórz)

Do tej pory w Serii ukazały się:

17. WAŻNE OBSZARY BADAWCZE W PEDAGOGICE. DR KATARZYNA JAGIELSKA, KRAKÓW 2022

biss_17_e-book

 

16. AREAS OF SCIENTIFIC RESEARCH AMONG YOUNG ACADEMICS. SCIENTIFIC WRITING WORKSHOPS AND DOCTORAL STUDENTS’ DEVELOPMENT, KATARZYNA JAGIELSKA, JOANNA M. ŁUKASIK, NORBERT G. PIKUŁA, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2021

e-book do pobrania

 

15. EDUKACYJE, SPOŁECZNE I MEDYCZNE KONTEKSTY W PERSPEKTYWIE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH, ANNA MIRCZAK, KATARZYNA JAGIELSKA, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2021

e-book do pobrania

14. PRACA SOCJALNA W BEZPIECZEŃSTWIE SPOŁECZNYM, J. MŁYŃSKI, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2021

e-book do pobrania

13. WYZWANIA DLA EDUKACJI W SYTUACJI PANDEMII COVID-19, RED. N.G. PIKUŁA, K. JAGIELSKA, J. ŁUKASIK, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2020

e-book do pobrania 

12. WYBRANE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA, RED. N.G. PIKUŁA, M. GREWIŃSKI, E. ZDEBSKA, W. GLAC, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2020

e-book do pobrania 

11. WYZWANIA DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE PANDEMII KORONAWIRUSA, RED. N.G. PIKUŁA, M. GREWIŃSKI, E. ZDEBSKA, W. GLAC, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2020

e-book do pobrania

10. EDUKACJA I PRACA NAUCZYCIELA: CIĄGŁOŚĆ-ZMIANA-KONTEKSTY, RED. J. MADALIŃSKA-MICHALAK, N.G. PIKUŁA, K. BIAŁOŻYT, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2017

9. INTEGRACJA SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, RED. S. BĘBAS, K. JAGIELSKA, R. KOZIOŁ , WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2016

8. WIELOWYMIAROWOŚĆ RESOCJALIZACJI OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE,RED. S. BĘBAS, K. JAGIELSKA, R. KOZIOŁ, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015

7. OSAMOSTATŇOVÁNÍ KLIENTŮ ZAŘÍZENÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. ČESKO – POLSKÉ KONTEXTY, RED. J. PROKOP, P.PROKOP, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015

6. PRACA W ŻYCIU CZŁOWIEKA I JEJ SPOŁECZNO – EDUKACYJNE UWARUNKOWANIA, RED. J. MATEJEK, K. BIAŁOŻYT, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015.

5. UNIVERSALISM OF WORK IN THE CONTEXT OF THE POLISH AND EUROPEAN CIVILIZATIONAL CHALLENGES, RED. M. BANACH, M. LUBIŃSKA-BOGACKA, A. SZWEDZIK, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015.

4. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORAZ WIELOWYMIAROWOŚĆ EDUKACJI I PRACY, RED. E. ZDEBSKA, B. ULIJASZ, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2014.

3. PROBLEMY I KWESTIE SPOŁECZNE, RED. K. BIAŁOŻYT, B. ULIJASZ, M. SOLIŃSKI, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2014.

2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, RED. J. MATEJEK, N. PIKUŁA, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2014.

1. SENIOR I RODZINA, RED. M. BANACH, A. SZWEDZIK, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwa