Przejdź do treści

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

dr hab. Norbert G. Pikuła, prof, UP

tel. 12 662 79 51, pok 113

e-mail: isszp@up.krakow.pl

Koordynowanie funkcjonowania naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w ISSZP 

Sprawy naukowe

Sprawy kadrowe

Reprezentowanie ISSZP na zewnątrz


Zastępca Dyrektora Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

dr Krzysztof Chaczko

tel. 12 662 79 57, pok. 210

e-mail: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

Sprawy z obszaru kształcenia  

Sprawy studenckie

Archiwa