Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursów zawierają wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizowanych, zostały one przygotowane przez zespoły dydaktyczne w oparciu o standardy przyjęte w ramach Systemu Bolońskiego na studiach I i II stopnia. Oprócz podstawowych informacji i realizowanych tematów zawierają spis literatury podstawowej i uzupełniającej, a także efekty uczenia w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Karty kursów w roku akademickim 2022/2023 (hasła dostępu są w posiadaniu opiekunów i w sekretariacie)

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia magisterskie (II stopnia)

Archiwa