Przejdź do treści

KATEDRA POLITYK PUBLICZNYCH i NAUK O ZDROWIU

Kierownik Katedry:

DR HAB. BEATA ZIĘBIŃSKA, PROF. UP


Kadra naukowo-dydaktyczna:

dr Dominika Sozańska
dr n. med. Anna Mirczak
dr n. med. Karina Rożek
mgr Marcin Kęska

Archiwa