Przejdź do treści

Monografie pracowników Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

 dr hab. Olena Kovalenko

Psychologia osób wieku podeszłego

W podręczniku zwrócono uwagę na psychologiczne podstawy zmian związanych z wiekiem zachodzących u osób wieku podeszłego, cechy fizjologiczne, procesy emocjonalne i intelektualne, komunikację i samorealizację starszego człowieka w społeczeństwie. Szczególną uwagę zwraca się na wsparcie psychologiczne i społeczne osób wieku podeszłego, różnorodność ich wartości i znaczących orientacji, harmonijne i satysfakcjonujące życie we współczesnym świecie 

Autorzy: Kovalenko Olena, Lukianova Larysa, Pomytkin Eduard, Moskovets Liudmyla
Tytuł: Psychologia osób wieku późnej dorosłości (Психологія людей літнього віку)
Adres wydawniczy: Kyiv: Geoprint LLC Publishing House
Dostęp online: PDF

dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP

 • Autorzy: Dariusz Adamczyk.
  Tytuł: Ku pełni miłości : społeczno-religijne przesłanie adhortacji apostolskich Jana Pawła II / Dariusz Adamczyk
  Adres wydawniczy: Kraków : Salwator, 2018
 • Autorzy: Dariusz Adamczyk.
  Tytuł: Ku pełni człowieczeństwa : pedagogiczno-religijne przesłanie encyklik Jana Pawła II / Dariusz Adamczyk
  Adres wydawniczy: Radom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2016

dr hab. Barbara Nowak, prof.UP

 • Autorzy: Barbara Nowak.
  Tytuł: Pomoc kobietom z nizin społecznych na terenie Krakowa : (1918-1939) / Barbara Nowak
  Wydanie: Wyd. II zmienione i uzupełnione
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017
 • Autorzy: Barbara Nowak.
  Tytuł: Działania pomocowe w obszarze wsparcia ubogich kobiet – aresztantek na terenie Krakowa w czasach II Rzeczypospolitej / Barbara Nowak
  Adres wydawniczy: Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2016

dr hab. Norbert G. Pikuła, prof.UP

 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Czynniki różnicujące przebieg kariery zawodowej kobiet i mężczyzn – z perspektywy osób starszych / Norbert Pikuła
  Źródło: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2017, nr 2, s. 95-111
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Białozyt.
  Tytuł: Edukacja całożyciowa – z perspektywy emerytowanych nauczycieli / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Źródło: W: Edukacja i praca nauczyciela : ciągłość – zmiana – konteksty / redakcja naukowa: Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Ťscriptumť Tomasz Sekunda, 2017
 • Autorzy: Joanna Madalińska-Michalak, Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Edukacja i praca nauczyciela : ciągłość – zmiana – konteksty / redakcja naukowa: Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Ťscriptumť Tomasz Sekunda, 2017
 • Autorzy: Ireneusz Świtała, Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska.
  Tytuł: Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej / Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska
  Źródło: Labor et Educatio. – 2017, nr 5, s. 177-196
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Miejsce ludzi starszych we wspólnocie kościoła / Norbert G. Pikuła
  Źródło: Roczniki Teologiczne. – 2017, T. 64, z. 10, s. 24-37
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Senior na (po)nowoczesnym rynku pracy / Norbert G. Pikuła
  Źródło: Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 2, s. 77-86
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Valentin Constantinov.
  Tytuł: Sentimentul sensului vieţii a persoanelor în vârstă : inspiraţii pentru instruirea oamenilor la bătrâneţe / Norbert G. Pikuła ; trad. din pol. şi pref. de Valentin Constantinov
  Adres wydawniczy: Chişinău : s. n., 2017
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Sukcesy osobiste i zawodowe emerytowanych nauczycieli : wskazania do doskonalenia czynnych zawodowo nauczycieli / Norbrt G. Pikuła
  Źródło: W: O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekscie starzejącego się społeczeństwa / Norbert Pikuła
  Źródło: Praca Socjalna. – 2017, nr 1, s. 17-32
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Znaczenie pracy zawodowej dla osob po 60 roku życia / Norbert G. Pikuła
  Źródło: Studia Edukacyjne. – 2017, nr 44, s. 301-312
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Aktywność zawodowa osób po 55. roku życia w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Źródło: W: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Obraz osoby starszej w przestrzeni medialnej / Norbert Pikuła
  Źródło: Studia Socialia Cracoviensia. – 2016, nr 2, s. 102-116
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Potencjał seniorów na rynku pracy / Norbert Pikuła
  Źródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 3, s. 7-20
 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert Pikuła.
  Tytuł: Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / redakcja: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła
  Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2016
 • Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych / Norbert G. Pikuła
  Źródło: Labor et Educatio. – 2016, nr 4, s. 201-217
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016
 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Norbert Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak.
  Tytuł: Social workers’ education in the context of the challenges of the ageing society / Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak
  Źródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 1, s. 7-18

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

 • Autorzy: Ireneusz Świtała, Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
  Tytuł: Etyka wobec współczesnych problemów społecznych / Ireneusz M. Świtała
  Źródło: W: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
  Tytuł: Godność osoby starszej w nowej rzeczywistości społecznej / Ireneusz Marian Świtała
  Źródło: Roczniki Teologiczne. – 2017, T. 64, z. 10, s. 5-21
 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
  Tytuł: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako aktualny problem społeczno-etyczny / Ireneusz M. Świtała
  Źródło: Labor et Educatio. – 2016, nr 4, s. 283-299
 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
  Tytuł: W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie / Ireneusz Marian Świtała
  Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2016

dr Marek Banach

 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
  Tytuł: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) / Marek Banach, Józefa Matejek
  Źródło: Wychowanie w Rodzinie. – 2017, T. 16, z. 1, s. 173-189
 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
  Tytuł: W trosce o zdrowie dziecka i twoje : Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy / Marek Banach, Józefa Matejek
  Wydanie: Wyd. II zm., posz.
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2016

dr Sylwester Bębas

 • Autorzy: Sylwester Bębas.
  Tytuł: Rola duchowości w terapii osób uzależnionych od alkoholu / Sylwester Bębas
  Źródło: Przegląd Religioznawczy. – 2017, nr 2, s. 187-197
 • Autorzy: Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk.
  Tytuł: Analiza preferencji uczniów szkół średnich regionu piotrkowskiego wobec rynku pracy w warunkach Unii Europejskiej – część III / Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk
  Źródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 8, s. 61-81

dr Krzysztof Chaczko

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: „Przeszłość niedokończona”. : o imitacji i zaniechaniach w reformowaniu systemu pomocy społecznej / Kzysztof Chaczko
  Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis. – 2018, T. 20, s. 79-96
 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: (Bez)użyteczny socjalizm : motywy polityczne w twórczości Depeche Mode a transformacja wizerunku grupy : przypadek „Construction Time Again” / Krzysztof Chaczko
  Źródło: Transformacje. – 2017, nr 1-2, s. 408-423
 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: Ile jest pomocy w pomocy społecznej? : rzecz o marginalizacji działań usamodzielniających / Krzysztof Chaczko
  Źródło: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2017, nr 1, s. 111-121
 • Autorzy: Krzysztof Chaczko, Marta Iwińska.
  Tytuł: Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy : uwagi na temat strategii „dwukierunkowej” / Krzysztof Chaczko, Marta Iwińska
  Źródło: Labor et Educatio. – 2017, nr 5, s. 229-244
 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: Problematyka funkcjonowania systemu opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej w publikacjach czasopisma „Opiekun Społeczny” (1936-1939) / Krzysztof Chaczko
  Źródło: Praca Socjalna. – 2017, nr 4, s. 149-160
 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: (R)ewolucja wyobrażona : o propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu „Rodzina 500 Plus” / Krzysztof Chaczko
  Źródło: Praca Socjalna. – 2016, nr 3, s. 87-100
 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: Czy w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej istniały zasiłki pieniężne? / Krzysztof Chaczko
  Źródło: Praca Socjalna. – 2016, nr 2, s. 189-201
 • Autorzy: Krzysztof Chaczko, Katarzyna Stanek.
  Tytuł: Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości / redakcja Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek
  Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016

dr Katarzyna Jagielska

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek.
  Tytuł: Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny / Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek
  Źródło: Ekonomia Społeczna. – 2017, nr 1, s. 26-37
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska.
  Tytuł: Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej / Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska
  Źródło: Labor et Educatio. – 2017, nr 5, s. 177-196
 • Autorzy: Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł.
  Tytuł: Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych / redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2016
 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert Pikuła.
  Tytuł: Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / redakcja: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła
  Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2016
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016
 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Norbert Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak.
  Tytuł: Social workers’ education in the context of the challenges of the ageing society / Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak
  Źródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 1, s. 7-18
 • Autorzy: Katarzyna Jagielska.
  Tytuł: Socio-educational contexts of the quality of life of seniors / Katarzyna Jagielska
  Źródło: Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. – 2016, Vol. 3, s. 334-345

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

 • Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
  Tytuł: Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji / Magdalena Lubińska-Bogacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2017
  Opis fizyczny: 269 s.
 • Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
  Tytuł: System of institutional support for single mothers in Poland / Magdalena Lubińska-Bogacka
  Źródło: Zeszyty Pracy Socjalnej. – 2017, T. 22, z. 1, s. 39-54
 • Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
  Tytuł: Wybrane problemy readaptacji skazanych w działaniach pomocy postpenitencjarnej / Magdalena Lubińska-Bogacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2016

dr Józefa Matejek

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek.
  Tytuł: Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny / Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek
  Źródło: Ekonomia Społeczna. – 2017, nr 1, s. 26-37
 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
  Tytuł: Praca z dzieckiem z FASD w rodzinie / Marek Banach, Józefa Matejek
  Źródło: W: Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka : diagnoza – terapia – profilaktyka / redakcja naukowa Małgorzata Orłowska, Bożena Marzec
  Adres wydawniczy: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2017
 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
  Tytuł: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) / Marek Banach, Józefa Matejek
  Źródło: Wychowanie w Rodzinie. – 2017, T. 16, z. 1, s. 173-189
 • Autorzy: Józefa Matejek.
  Tytuł: W dorosłe życie… : proces usamodzielnienia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej / Józefa Matejek
  Źródło: Roczniki Teologiczne. – 2017, T. 64, z. 10, s. 53-68
 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
  Tytuł: W trosce o zdrowie dziecka i twoje : Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy / Marek Banach, Józefa Matejek
  Wydanie: Wyd. II zm., posz.
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2016

dr Katarzyna Stanek

 • Autorzy: Katarzyna Stanek.
  Tytuł: Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii / Katarzyna M. Stanek
  Źródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 4, s. 17-26
 • Autorzy: Katarzyna Stanek.
  Tytuł: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych : konsekwencje pracy z klientem czy organizacji pracy? / Katarzyna M. Stanek
  Źródło: W: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
 • Autorzy: Katarzyna Stanek
  Tytuł: Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych : stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej / Katarzyna Małgorzata Stanek
  Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2016

dr Ewelina Zdebska

 • Autorzy: Ewelina Zdebska.
  Tytuł: Wolontariat w opiece hospicyjnej nad dzieckiem / Ewelina Zdebska
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2016
 • Autorzy: Ewelina Zdebska
  Tytuł: Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w domu pomocy społecznej / Ewelina Zdebska
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2016

mgr Katarzyna Białożyt

 • Autorzy: Katarzyna Białożyt Katarzyna Zielińska-Król.
  Tytuł: Wyzwania i trudności w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z niepełnosprawnością / Katarzyna Białożyt, Katarzyna Zielińska-Król
  Źródło: Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. – 2016, nr 24, s. 60-79
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białozyt.
  Tytuł: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016
 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Aktywność zawodowa osób po 55. roku życia w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Źródło: W: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016
 • Autorzy: Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Znaczenie aktywności edukacyjnej osób starszych w adaptacji do emerytury / Katarzyna Białożyt
  Źródło: W: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
 • Autorzy: Katarzyna Białożyt, Jan Przybocki.
  Tytuł: Family environment as a place to provide old age-oriented education / Katarzyna Białożyt, ks. Jan Przybocki
  Źródło: Pedagogika Rodziny. – 2017, nr 7, z. 4, s. 117-129

 

Archiwa