Przejdź do treści

Rada interesariuszy

Interesariusze zewnętrzni Instytutu Spraw Społecznych

Instytucje współpracujące z Instytutem Spraw Społecznych w ramach kierunku praca socjalna  

Obszar współpracy pomiędzy Instytutem Spraw Społecznych

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
a instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury

Obszary do realizacji / cele:

  • powołanie Rady Interesariuszy,
  • stworzenie stałej listy współpracy,organizacja i przebieg praktyk studenckich,
  • przygotowanie i realizacja projektów socjalnych,
  • obszary i możliwości współpracy między instytucjami a ISS.

 

RADA INTERESARIUSZY

Lp. Instytucja / stanowisko
1. Kurator Okręgowy
2. Zastępca Kuratora Okręgowego
3. Stowarzyszenie Tęcza
4. Funkcjonariusz ZK
5. Funkcjonariusz ZK
6. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych, Kraków , ul. Rozrywka 1
7. MOPS Kraków
8. MOPS Kraków
9. Ośrodek Kultury Kraków NH, Klub Wersalik
10. Fundacja Promień Nadziei
11. Fundacja Promień Nadziei
12. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
13. Kierownik działu penitencjarnego, Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie,
14. DPS im. L i A. Helclów, Kraków
15. DPS im. L i A. Helclów, Kraków
16. DPS, Ul. Krakowska 55, Kraków
17. DPS Kraków, ul. Babińskiego
18. Kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego, DPS Batowice

 

 

Archiwa