Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Organizator: Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na podstawie Zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej numer DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.

Cel kursu: zdobycie uprawnień do kierowania instytucjami pomocy społecznej oraz przygotowanie do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Dyplom specjalizacji jest niezbędny przy ubieganiu się o stanowiska kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Zgoda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji
dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

Czas trwania: 265 godzin (dwa semestry)

Całościowa opłata za kurs: 3000 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2,3 lub 4 raty)

Termin przyjmowania dokumentów: 
12.06.2023 – 20.07.2023
04.09.2023 – 13.10.2023
(o przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń)

Pierwszy zjazd: 21-22.10.2023


Proces rekrutacyjny

W celu zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres Instytutu Spraw Społecznych wypełnione następujące dokumenty:

– Podanie (pobierz poniżej)
1. Podanie_specjalizacja

– Formularz RODO (pobierz poniżej)
2. Oswiadczenie RODO

– Kserokopia dowodu osobistego
O przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń!

Adres wysyłki:

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Os. Stalowe 17
31-922 Kraków
(z dopiskiem: zgłoszenie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej)

Co daje nam ukończenie specjalizacji?

Pozyskanie uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

Przygotowanie do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, regionalnych i centralnych agencjach polityki społecznej, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych.

Sylwetka kandydata

Specjalizacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej.

Egzamin

Komisja Egzaminacyjna dopuszcza do egzaminu osoby, które:

  • ukończyły szkolenie (przez wszystkie moduły objęte programem),
  • napisały pracę,
  • otrzymały pisemną ocenę od wykładowcy, który przeprowadził pozytywną konsultację pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ukończenie specjalizacji jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. (osoba kierująca jednostką organizacyjną pomocy społecznej musi mieć co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej). Specjalizacja jest nadawana po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną Specjalizacji w Zakresie Organizacji Pomocy Społecznej.

Wykaz bloków tematycznych realizowanych podczas specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz)


Organizacja kursu w roku akademickim 2022/2023

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023:

1. 05.11 – 06.11
2. 26.11 – 27.11
3. 10.12 – 11.12
4. 21.01 – 22.01
5. 28.01 – 29.01
6. 11.02 – 12.02
7. 18.02 – 19.02

Egzamin końcowy: czerwiec/lipiec 2023

Archiwa