Przejdź do treści

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Organizator: Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego UP (Zgoda Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.)

Cel kursu: zdobycie uprawnień do kierowania instytucjami pomocy społecznej oraz przygotowanie do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Czas trwania: 265 godzin (dwa semestry)

Całościowa opłata za kurs: 3000 zł (możliwość rozłożenia na 2 lub 4 raty)

Termin przyjmowania dokumentów: do 30.10.2022r.

Pierwszy zjazd: 05-06 listopad

Egzamin końcowy: czerwiec/lipiec 2023

 

W celu zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres Instytutu Spraw Społecznych wypełnione następujące dokumenty:

– Podanie (pobierz poniżej)
1. Podanie_specjalizacja

– Formularz RODO (pobierz poniżej)
 2. Oswiadczenie RODO

– Kserokopia dowodu osobistego

Adres wysyłki:

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Os. Stalowe 17

31-922 Kraków

(z dopiskiem: zgłoszenie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej)

 

O przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń!

Wykaz bloków tematycznych realizowanych podczas specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Dyplom specjalizacji jest niezbędny przy ubieganiu się o stanowiska kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Zgoda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji
dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

Archiwa