Przejdź do treści

STUDIA PODYPLOMOWE

W ofercie Instytutu znajdują się trzy kierunki studiów podyplomowych, pozwalających na zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności z obszaru wsparcia dziecka i rodziny wieloproblemowej, metodyki i metodologii pracy socjalnej oraz pracy socjalnej z uchodźcami. Aktualne treści oraz specjaliści prowadzący poszczególne kursy są gwarantem podniesienia kompetencji – zarówno bezpośrednio po studiach I lub II stopnia, jak i w czasie realizacji pracy zawodowej w wielu specjalistycznych ośrodkach.

Archiwa