Przejdź do treści

Kierownicy praktyk

KIEROWNIK PRAKTYK:
dr Ewelina Zdebska
pok. 207, tel. 12 662 79 57
ewelina.zdebska@up.krakow.pl

KOORDYNATOR PRAKTYK STUDIÓW STACJONARNYCH:
dr Katarzyna Gucwa-Porębska
pok. 209, tel. 12 662 79 59
katarzyna.gucwa-porebska@up.krakow.pl

KOORDYNATOR PRAKTYK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:
dr Gertruda Wieczorek
pok. 209, tel. 12.662 79 59
gertruda.wieczorek@up.krakow.pl

Archiwa