Przejdź do treści

Kierunki i specjalności

Instytut Spraw Społecznych prowadzi studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

KIERUNEK PRACA SOCJALNA, studia stacjonarne i niestacjonarne: 

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Specjalność:

  • asystent rodziny
  • organizator pomocy instytucjonalnej

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH, studia stacjonarne:

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Specjalność:

  • asystentura medyczna
  • ubezpieczenia społeczne

 

Instytut Spraw Społecznych prowadzi studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

KIERUNEK PRACA SOCJALNA, studia stacjonarne i niestacjonarne: 

Studia trwają 2 lata (4 semestry)

Specjalność:

  • organizator usług społecznych
  • praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • koordynator pomocy postpenitencjarnej

Archiwa