Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Instytut Spraw Społecznych prowadzi studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Studia trwają 2 lata (4 semestry)

Specjalność:

  • organizator usług społecznych
  • praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • koordynator pomocy postpenitencjarnej

 

Kierunek praca socjalna w naszym Instytucie to:

  • Gwarancja zdobycia wiedzy z pogranicza filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny, prawa i ekonomii.
  • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich.
  • Możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach naukowych, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Instytut.
  • Wyjątkowe wykłady dotyczące problemów współczesnego świata.
  • Możliwość odbywania praktyk we współpracujących z nami organizacjach oraz instytutach.
  • Solidne przygotowanie badawcze, warsztatowe i merytoryczne.

 

Archiwa