Przejdź do treści

Studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego prowadzi studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

KIERUNEK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Specjalność:

 • asystent rodziny
 • organizator pomocy instytucjonalnej

Kierunek praca socjalna w naszym Instytucie to:

 • Gwarancja zdobycia wiedzy z pogranicza filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny, prawa i ekonomii.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich.
 • Możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach naukowych, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Instytut.
 • Wyjątkowe wykłady dotyczące problemów współczesnego świata.
 • Możliwość odbywania praktyk we współpracujących z nami organizacjach oraz instytutach.
 • Solidne przygotowanie badawcze, warsztatowe i merytoryczne.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH STUDIA STACJONARNE:

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Specjalność:

 • asystentura medyczna
 • ubezpieczenia społeczne

Kierunek zarządzanie w służbach społecznych w naszym Instytucie to: 

 • Gwarancja zdobycia wiedzy z zakresu polityki społecznej, prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii oraz podstaw medycyny.
 • Nowoczesny kierunek będący odpowiedzią na zmiany następujące na współczesnym rynku pracy.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich.
 • Możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach naukowych, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Instytut.
 • Wyjątkowe wykłady dotyczące problemów współczesnego świata.
 • Możliwość odbywania praktyk we współpracujących z nami organizacjach oraz instytutach.
 • Solidne przygotowanie badawcze, warsztatowe i merytoryczne.


  KIERUNEK ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

  Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

  Specjalność:

  · zarządzanie z elementami interwencji kryzysowej

  · zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowych

   

  Wybierając kierunek zarządzanie kryzysowe masz pewność że:

  · Proces kształcenia ukierunkowany zostanie na profesjonalizację podejmowanych działań w różnorodnych sytuacjach kryzysowych.

  · Nabywacie wiedzę, umiejętności i odpowiednie kompetencje w ocenie różnorodnych zagrożeń i ryzyka w sytuacjach kryzysowych czy stanach nadzwyczajnych.

  · Będzie potrafić dokonywać analizy, oceny oraz proponować sposoby rozwiązywania w trudnych sytuacjach kryzysowych.

  · Poznacie algorytmy postępowania w sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej

  · Dowiecie się, jak sprawnie kierować zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

  · Nauczycie się projektowania oddziaływań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów.

Archiwa